October 10, 2006

Ny telefon :)


Da er den nye telefonen i havn og vi må selvsagt teste alle funksjoner som er å oppdrive :) Blogging står nå for tur!

-frank

Post a Comment